• wereldbol icoon

AWS-bewaking

Krijg realtime inzicht in AWS-omgevingen en services onder één dak. Verkrijg belangrijke AWS-statistieken en volg het gebruik van serviceverbruik met een uniform dashboard van Motadata AIOps.

Probeer nu

Een inleiding tot AWS-bewaking

AWS, een van de pioniers in het leveren van clouddiensten, biedt al vele opwindende clouddiensten aan op het AWS-platform. AWS S3 (Simple Storage Service), EC2 (Elastic Compute Cloud), VPC (Virtual Private Cloud), Autoscaling zijn een van de weinige services die door AWS worden aangeboden.

Als het gaat om het monitoren van AWS, vinden er verschillende soorten activiteiten plaats op de AWS-infrastructuur. Op basis van de applicatie, activiteit en infrastructuur van de organisatie kan een bepaalde monitoringservice nuttig zijn. CloudWatch, CloudTrail en X-ray zijn enkele AWS-services waarmee organisaties hun AWS-infrastructuur in de cloud kunnen bewaken.

Metrieken bewaken met AWS CloudWatch

Amazon CloudWatch is een AWS-service waarmee u met een paar klikken de prestatiestatistieken voor al uw AWS-cloudbronnen en -applicaties die op AWS draaien, kunt verzamelen en controleren. AWS biedt ingebouwde metrische gegevens die gebruikers helpen inzicht te krijgen in verschillende elementen, terwijl aangepaste metrische gegevens kunnen worden gegenereerd met behulp van EC2-instanties. Door CloudWatch gegenereerde metrische gegevens zijn gratis voor een bewakingsinterval van vijf minuten, waarbij de metrische gegevens over een interval van één minuut in rekening worden gebracht. Daarnaast biedt AWS CloudWatch statistieken voor organisaties die helpen bij het bewaken van de bronnen, het aantal EC2-instanties, het instellen van alarmen bij gevoelige gebeurtenissen, het controleren van verkeerspatronen, enz.

AWS-bronnen kunnen in realtime worden gecontroleerd met behulp van CloudWatch. De beschikbare metrics kunnen worden verzameld en gemonitord, waarmee de applicaties en resources kunnen worden gemeten. De geprogrammeerde waarschuwingen kunnen meldingen verzenden of voorgeprogrammeerde wijzigingen in de bronnen aanbrengen.

Werken met AWS CloudWatch

Amazon CloudWatch verzamelt alle statistieken en slaat ze op in de repository. Metrieken worden verzameld voor AWS-services zoals EC2 en verzonden naar CloudWatch. CloudWatch slaat metrische gegevens op in de repository en stelt de gebruiker in staat statistieken op te halen op basis van beschikbare metrische gegevens. Met de CloudWatch-console kan de gebruiker de gegevens berekenen op basis van statistieken en dezelfde gegevens grafisch presenteren in de console. Met Amazon CloudWatch kan de gebruiker alarmen configureren die de status van een EC2-machine kunnen veranderen wanneer aan specifieke criteria wordt voldaan. CloudWatch kan namens de gebruiker Auto Scaling and Simple Notification Service (SNS) initiëren. AWS heeft verschillende regio's die bestaan ​​uit meerdere beschikbaarheidszones. AWS CloudWatch kan geen gegevens uit de verschillende regio's samenvoegen.

Hier zijn een paar CloudWatch-elementen die organisaties helpen de volledige AWS-infrastructuur te bewaken.

CloudWatch-evenementen: Het biedt een bijna realtime stroom van systeemgebeurtenissen die wijzigingen in AWS-bronnen beschrijven. Bij het optreden van specifieke gebeurtenissen kunnen deze worden gerouteerd naar een of meer doelfuncties. Gebruikers kunnen CloudWatch-gebeurtenissen ook gebruiken voor het plannen van een geautomatiseerde taak die zichzelf op bepaalde tijden activeert met behulp van cron- of rate-expressies.

CloudWatch-alarmen: Met deze functie van CloudWatch kunnen gebruikers het alarm op metrische gegevens instellen en een melding ontvangen wanneer de opgegeven drempel wordt overschreden. Het kan ook worden gebruikt om geautomatiseerde acties te ondernemen op basis van verschillende vooraf gedefinieerde gebeurtenissen.

CloudWatch-logboeken: CloudWatch-logboeken worden gebruikt voor het bewaken van logboeken, in bijna realtime, voor specifieke patronen of waarden. Met behulp hiervan kunnen gebruikers de originele loggegevens bekijken en zo nodig het bronprobleem leren kennen.

Logboekbewaking met CloudTrail

AWS CloudTrail is een cloudservice die API-aanroepen op het account registreert en logbestanden levert aan de Amazon S3-bucket. CloudTrail kan alle klantactiviteiten volgen of bekijken, dwz API-aanroepen die worden uitgevoerd. Veel API-aanroepen naar verschillende services binnen of in een regio worden gedaan via AWS CLI of AWS-beheerconsole. CloudTrail registreert continu deze API-aanroepen door logbestanden te maken en deze aan de S3-bucket te leveren. De gebeurtenissen worden opgeslagen in JSON-indeling en zijn daarom gemakkelijk te parseren.

AWS CloudTrail stelt organisaties in staat om audits te sturen, na te leven, te exploiteren en risico's te lopen. Het kan accountactiviteit met betrekking tot de actie in de IT-infrastructuur in de cloud loggen, bewaken en behouden. Het biedt een gebeurtenisgeschiedenis van AWS-accountactiviteit van de gehele AWS Management Console, AWS SDK's, opdrachtregelprogramma's of andere AWS-services. Het biedt inzichten die helpen bij het analyseren van de beveiliging, het volgen van bronnen en het oplossen van problemen. Bovendien kunnen organisaties de ongebruikelijke activiteiten op AWS-accounts opsporen en zichzelf beschermen tegen mogelijke schade.

Toepassingen bewaken met AWS X-Ray

Applicaties in de cloud zijn afhankelijk van verschillende aspecten, aangezien de omgevingen sterk verspreid zijn over de cloudservices. Transacties vinden plaats tussen meerdere servers en services. Als er een prestatieprobleem op de achtergrond optreedt, kan de hardware de boosdoener zijn, waardoor het verplicht is om applicaties te controleren.

Met AWS X-Ray kunnen ontwikkelaars fouten opsporen in de applicaties die speciaal zijn gebouwd in een gedistribueerde omgeving. Dit helpt ontwikkelaars hun applicaties te analyseren en de hoofdoorzaak van prestatieproblemen te achterhalen die ze onmiddellijk kunnen oplossen. Daarnaast geeft het inzicht in end-to-end verzoeken die door de applicatie reizen en toont het een kaart van de onderliggende elementen van de applicatie.

De AWS X-Ray kan nuttig zijn om beide soorten applicaties in ontwikkeling en productie te analyseren, van een eenvoudige drielaagse applicatie tot een complexe applicatie met een groot aantal inbegrepen services. Waar AWS X-Ray applicatiesporen en verbonden services helpt bewaken, kan CloudWatch Synthetics nuttig zijn om canaries te maken om endpoints te bewaken en CloudWatch ServiceLens om de gezondheid van de applicatie te analyseren.

AWS-omgeving bewaken met AIOps

De geheel nieuwe next-gen AIOps biedt realtime monitoring en inzicht in gezondheidsstatistieken. Het realtime uniforme dashboard van de AWS-omgeving helpt het operationele team het AWS-ecosysteem te bewaken, en het geavanceerde waarschuwingssysteem met de mix van AI en ML stuurt meldingen voordat er mogelijke schade plaatsvindt binnen de cloudinfrastructuur. Het biedt een ingebouwd dashboard voor AWS-services en houdt het gebruik van het serviceverbruik bij.