• biểu tượng quả địa cầu

Giám sát máy chủ web

Cung cấp thông tin chi tiết dựa trên nhu cầu và hiển thị những thay đổi về lưu lượng đã xảy ra trong các ứng dụng, trang web và phần mềm khác nhau. Theo dõi các chỉ số hiệu suất máy chủ web và xác định các vấn đề ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng cuối với Motadata AIOps.

Thử ngay bây giờ

Giám sát máy chủ web là gì?

Giám sát máy chủ web là thuật ngữ được sử dụng để theo dõi hiệu suất, tình trạng và số liệu của máy chủ web để đảm bảo hoạt động cấp cao của máy chủ. Bằng cách theo dõi các chỉ số hiệu suất của máy chủ web, quản trị viên mạng sẽ có thể xác định và giải quyết các vấn đề trước khi chúng ảnh hưởng đến người dùng cuối.

Máy chủ web là nơi lưu trữ tất cả các ứng dụng, dịch vụ và trang web và chúng ta có thể truy cập chúng trực tuyến bất cứ khi nào chúng ta cần. Điện toán đám mây ngày nay đang trở thành tiêu chuẩn mới khi ngày càng có nhiều ứng dụng và dịch vụ chuyển sang không gian trực tuyến. Điều đó có nghĩa là việc giám sát các máy chủ web càng trở nên quan trọng hơn để đảm bảo tính bảo mật và khả năng tiếp cận của các máy chủ.

Tại sao việc giám sát máy chủ web lại quan trọng?

Giám sát máy chủ web là cần thiết vì nó cho phép khả năng truy cập và khả năng thích ứng đối với các tài nguyên trực tuyến, là những phần thiết yếu của các chức năng kinh doanh. Người dùng cuối có thể cần nội dung do máy chủ web kiểm soát. Do đó, giám sát máy chủ web có thể là một phần cần thiết để đảm bảo chức năng và năng suất của các ứng dụng và dịch vụ được hoàn thành theo yêu cầu của công ty đối với hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Máy chủ chậm có thể ngay lập tức ảnh hưởng đến tài chính của công ty, vì người dùng cuối có thể nhanh chóng rời khỏi các trang web chậm. Nền tảng giám sát máy chủ web như Motadata được thiết kế để xác định các lỗi và hư hỏng. Nền tảng này sẽ gửi cảnh báo hoặc thông báo cho quản trị viên mạng để tránh bất kỳ loại thời gian ngừng hoạt động nào của máy chủ.

Giám sát máy chủ web cũng tạo ra thông tin chi tiết dựa trên nhu cầu và hiển thị những thay đổi về lưu lượng truy cập cho nhiều trang web, ứng dụng và phần mềm. Theo dõi dữ liệu như các hoạt động và phiên trang web có thể hữu ích cho các tổ chức muốn mở rộng trang web của họ, hiện đại hóa chức năng của ứng dụng hoặc bao gồm các dịch vụ bổ sung để đáp ứng nhu cầu tăng lưu lượng truy cập.

Giám sát máy chủ web nào có thể giám sát?

Mục tiêu cốt lõi của việc giám sát máy chủ web là bảo vệ máy chủ khỏi các mối đe dọa và lỗi có thể xảy ra. Nền tảng giám sát máy chủ web giúp các công ty thu thập số liệu hiệu suất từ ​​mỗi máy chủ có trong cơ sở hạ tầng CNTT, sau đó có thể sử dụng để kiểm soát hiệu suất tổng thể và sức khỏe của thiết bị.

Có hai loại thước đo nền tảng giám sát máy chủ web theo dõi -

Số liệu kết nối: Theo dõi các kết nối giữa máy chủ và người dùng như tốc độ yêu cầu, thời gian phản hồi, kích thước phản hồi và các kết nối đang hoạt động.

Số liệu máy chủ: Đo tình trạng của thiết bị, ứng dụng và / hoặc trang web được lưu trữ trên máy chủ web bao gồm thời gian hoạt động, mức sử dụng CPU, mức sử dụng bộ nhớ, bộ nhớ cache và luồng.

Giám sát máy chủ web cũng đo tải của người dùng, tốc độ hiệu suất tổng thể và trạng thái bảo mật của máy chủ. Nó cung cấp cho các doanh nghiệp sự thông minh để nhận ra và khắc phục các vấn đề và các mối đe dọa tiềm ẩn trước khi chúng ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng cuối.

Nền tảng giám sát máy chủ web giúp ích gì cho doanh nghiệp?

Nền tảng giám sát máy chủ web như Motadata bao gồm một loạt các tính năng tự động cung cấp thông tin chi tiết quan trọng và có thể hành động từ hiệu suất của tất cả các máy chủ web trong cơ sở hạ tầng CNTT. Quy trình giám sát máy chủ web như vậy khớp dữ liệu thời gian thực với hồ sơ lịch sử, cho phép quản trị viên mạng nhanh chóng tìm ra các sự kiện hoặc hành vi bất thường và phần nào của máy chủ đang gặp phải thời gian chết.

Motadata là một nền tảng giám sát máy chủ tích hợp cung cấp thông tin chi tiết sâu sắc về tất cả các thông số hiệu suất quan trọng của máy chủ như dung lượng đĩa cứng, sử dụng CPU, sử dụng bộ nhớ và sử dụng băng thông từ một bảng điều khiển web trực quan. Giám sát hiệu suất máy chủ của Motadata cho phép một sysadmin luôn cập nhật các vấn đề về hiệu suất và thời gian ngừng hoạt động của máy chủ. Nền tảng giám sát máy chủ này có khả năng giám sát tất cả các loại máy chủ cơ sở hạ tầng CNTT trong cả điều kiện khối lượng công việc hợp nhất và phân tán. Xác định các vấn đề về hiệu suất máy chủ như sử dụng tài nguyên, thời gian ngừng hoạt động của ứng dụng và mức trung bình của nó. thời gian đáp ứng.

Nó cũng cung cấp một phương tiện cảnh báo để giữ cho nhân viên hỗ trợ CNTT và tất cả các bên liên quan được cập nhật và thông báo cho họ về các mối đe dọa tiềm ẩn, tình trạng thiếu tài nguyên và các vấn đề dịch vụ khác. Nó cũng cung cấp các bảng điều khiển và báo cáo, cho phép các doanh nghiệp xem ngay các chỉ số hiệu suất để phân tích các máy chủ web.