• გლობუსის ხატი

ვებ სერვერის მონიტორინგი

შექმენით შეხედულებები მოთხოვნების საფუძველზე და აჩვენეთ ტრაფიკის ცვლილებები, რომლებიც მოხდა სხვადასხვა აპლიკაციებში, ვებსაიტებსა და პროგრამულ უზრუნველყოფში. თვალი ადევნეთ ვებ სერვერის მუშაობის მეტრიკას და დაადგინეთ ის საკითხები, რომლებიც გავლენას ახდენს საბოლოო მომხმარებლის გამოცდილებაზე Motadata AIOps-ით.

სცადეთ ახლა

რა არის ვებ სერვერის მონიტორინგი?

ვებ სერვერის მონიტორინგი არის ტერმინი, რომელიც გამოიყენება ვებ სერვერების მუშაობის, ჯანმრთელობისა და მეტრიკის თვალყურის დევნებისთვის, სერვერების მაღალი დონის მუშაობის უზრუნველსაყოფად. ვებ სერვერის მუშაობის მეტრიკის დაკვირვებით, ქსელის ადმინისტრატორებს შეეძლებათ ამოიცნონ და მოაგვარონ პრობლემები, სანამ ისინი გავლენას მოახდენენ საბოლოო მომხმარებლებზე.

ვებ სერვერები არის ადგილი, სადაც განთავსებულია ყველა აპლიკაცია, სერვისი და საიტი და ჩვენ შეგვიძლია მათზე წვდომა ონლაინ, როცა დაგვჭირდება. Cloud Computing დღესდღეობით ხდება ახალი ნორმა, რადგან მეტი აპლიკაცია და სერვისი გადადის ონლაინ სივრცეებში. ეს ნიშნავს, რომ ვებ სერვერების მონიტორინგი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება სერვერების უსაფრთხოებისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად.

რატომ არის მნიშვნელოვანი ვებ სერვერის მონიტორინგი?

ვებ სერვერის მონიტორინგი აუცილებელია, რადგან ის უზრუნველყოფს ონლაინ რესურსების ხელმისაწვდომობას და ადაპტირებას, რაც ბიზნეს ფუნქციების არსებითი ნაწილია. საბოლოო მომხმარებლებს შეიძლება დასჭირდეთ ვებ სერვერების მიერ კონტროლირებადი შინაარსი. ამრიგად, ვებ სერვერის მონიტორინგი შეიძლება იყოს აუცილებელი ნაწილი აპლიკაციებისა და სერვისების ფუნქციონირებისა და პროდუქტიულობის უზრუნველსაყოფად, კომპანიის მოთხოვნების შესაბამისად ყოველდღიური ბიზნეს ოპერაციებისთვის.

ნელი სერვერები შეიძლება დაუყოვნებლივ იმოქმედონ კომპანიის ფინანსებზე, რადგან საბოლოო მომხმარებლებმა შეიძლება სწრაფად დატოვონ ნელი ვებ გვერდები. ვებ სერვერის მონიტორინგის პლატფორმა, როგორიცაა Motadata, შექმნილია შეცდომებისა და წარუმატებლობის დასადგენად. პლატფორმა აგზავნის შეტყობინებებს ან შეტყობინებებს ქსელის ადმინისტრატორებს, რათა თავიდან აიცილონ ნებისმიერი სახის სერვერის შეფერხება.

ვებ სერვერის მონიტორინგი ასევე აწარმოებს შეხედულებებს მოთხოვნიდან გამომდინარე და აჩვენებს ცვლილებებს ტრაფიკში მრავალი ვებსაიტის, აპისა და პროგრამული უზრუნველყოფის მიმართ. მონაცემების თვალყურის დევნება, როგორიცაა ვებსაიტების აქტივობები და სესიები, შეიძლება სასარგებლო იყოს ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც სურთ თავიანთი ვებსაიტების გაფართოება, აპლიკაციის ფუნქციონირების მოდერნიზაცია ან დამატებითი სერვისების ჩართვა გაზრდილი ტრაფიკის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.

რა ვებ სერვერის მონიტორინგს შეუძლია მონიტორინგი?

ვებ სერვერის მონიტორინგის მთავარი მიზანია სერვერების დაცვა სავარაუდო საფრთხეებისა და წარუმატებლობისგან. ვებ სერვერის მონიტორინგის პლატფორმა ეხმარება კომპანიებს IT ინფრასტრუქტურაში შემავალი თითოეული სერვერიდან შესრულების მეტრიკის შეგროვებით, რომელიც შემდეგ შეიძლება გამოიყენონ მოწყობილობების საერთო მუშაობისა და ჯანმრთელობის გასაკონტროლებლად.

არსებობს მეტრიკის ვებ სერვერის მონიტორინგის პლატფორმების მონიტორინგის ორი ტიპი –

კავშირის მეტრიკა: აკონტროლებს კავშირებს სერვერსა და მომხმარებლებს შორის, როგორიცაა მოთხოვნის სიჩქარე, პასუხის დრო, პასუხის ზომა და აქტიური კავშირები.

მასპინძლის მეტრიკა: გაზომეთ მოწყობილობების, აპლიკაციების და/ან ვებ სერვერებზე განთავსებული ვებ-სერვერების სიჯანსაღე, მათ შორის, მუშაობის დრო, CPU-ის გამოყენება, მეხსიერების გამოყენება, ქეში და ძაფები.

ვებ სერვერის მონიტორინგი ასევე ზომავს მომხმარებლის დატვირთვას, საერთო შესრულების სიჩქარეს და სერვერების უსაფრთხოების სტატუსს. ის აძლევს საწარმოებს დაზვერვას, ამოიცნონ და გამოასწორონ პრობლემები და პოტენციური საფრთხეები, სანამ ისინი გავლენას მოახდენენ საბოლოო მომხმარებლის გამოცდილებაზე.

როგორ ეხმარება ვებ სერვერის მონიტორინგის პლატფორმა საწარმოებს?

ვებ სერვერის მონიტორინგის პლატფორმა, როგორიცაა Motadata, მოიცავს ფუნქციების ფართო სპექტრს, რომელიც ავტომატურად უზრუნველყოფს კრიტიკულ და მოქმედი შეხედულებებს IT ინფრასტრუქტურის ყველა ვებ სერვერის მუშაობის შესახებ. ვებ სერვერის მონიტორინგის ასეთი პროცედურა ემთხვევა რეალურ დროში მონაცემებს ისტორიულ ჩანაწერებთან, რაც ქსელის ადმინისტრატორებს საშუალებას აძლევს სწრაფად გაარკვიონ უჩვეულო მოვლენები ან ქცევა და სერვერის რომელ ნაწილს ემუქრება შეფერხება.

Motadata არის ინტეგრირებული სერვერის მონიტორინგის პლატფორმა, რომელიც აწვდის დეტალურ დეტალებს სერვერის მუშაობის ყველა კრიტიკული პარამეტრის შესახებ, როგორიცაა მყარი დისკის სიმძლავრე, CPU გამოყენება, მეხსიერების გამოყენება და გამტარუნარიანობა ინტუიციური ვებ კონსოლიდან. Motadata-ს სერვერის მუშაობის მონიტორინგი საშუალებას აძლევს sysadmin-ს დარჩეს სერვერის შეფერხებისა და მუშაობის საკითხებზე. სერვერის მონიტორინგის ამ პლატფორმას აქვს შესაძლებლობა აკონტროლოს ყველა ტიპის IT ინფრასტრუქტურის სერვერები, როგორც კონსოლიდირებულ, ისე განაწილებულ დატვირთვის პირობებში. სერვერის მუშაობის პრობლემების იდენტიფიცირება, როგორიცაა რესურსების გამოყენება, აპლიკაციის შეფერხების დრო და მისი საშუალო. რეაგირების დრო.

ის ასევე უზრუნველყოფს გაფრთხილების საშუალებას, რათა განაახლოთ IT დამხმარე პერსონალი და ყველა დაინტერესებული მხარე და აცნობოთ მათ პოტენციური საფრთხეების, რესურსების დეფიციტის და სხვა სერვისების საკითხების შესახებ. ის ასევე გთავაზობთ დაფებს და ანგარიშებს, რაც საშუალებას აძლევს საწარმოებს მყისიერად ნახონ შესრულების მეტრიკა ვებ სერვერების გასაანალიზებლად.