Chính sách Bảo mật

Thu thập, Sử dụng và Tiết lộ Thông tin Thống kê Chung

Tại Mindarray, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi cam kết bảo vệ nó bằng mọi cách có thể. Trong chính sách bảo mật này, chúng tôi thông báo cho bạn về cách chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn. Thông tin ở đây đề cập đến hai loại dữ liệu mà chúng tôi thu thập - Thông tin thống kê chung và Thông tin nhận dạng cá nhân.

Thu thập và Sử dụng Thông tin Nhận dạng Cá nhân

Ngoài việc thu thập Thông tin Thống kê Chung, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân nhất định, chẳng hạn như tên, địa chỉ đường phố và địa chỉ email của bạn, để cho phép chúng tôi đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu của bạn. Thông tin có thể được sử dụng một cách hợp lý để nhận dạng bạn được gọi trong chính sách này là “Thông tin nhận dạng cá nhân”. Ví dụ: nếu bạn chọn một dịch vụ hoặc giao dịch yêu cầu thanh toán, chẳng hạn như mua hàng trực tuyến hoặc thông qua các phương tiện khác như đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ yêu cầu Thông tin nhận dạng cá nhân cần thiết cho việc thanh toán, lập hóa đơn và / hoặc giao hàng. Ngoài ra, khi bạn mua một sản phẩm phần mềm Mindarray, chúng tôi cũng sẽ hỏi thông tin đăng ký sản phẩm, bao gồm tên của sản phẩm được mua, cũng như tên, địa chỉ đường phố và địa chỉ e-mail của bạn. Thông tin Nhận dạng Cá nhân này được lưu giữ trong hồ sơ và được cập nhật theo thời gian để thực hiện các nghĩa vụ liên tục của chúng tôi đối với bạn, chẳng hạn như cung cấp thông báo về các phiên bản mới và hỗ trợ qua e-mail. Khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết trong phần mềm Mindarray và chọn mua giấy phép, chúng tôi thu thập một số Thông tin Nhận dạng Cá nhân nhất định để tạo điều kiện cho việc mua hàng và sử dụng thống kê của bạn để phân tích, trên cơ sở tập thể, cách thức và mức độ nhất định các phần của Mindarray được sử dụng. Khi bạn cung cấp cho chúng tôi Thông tin nhận dạng cá nhân qua e-mail, fax hoặc qua điện thoại, chẳng hạn như khi bạn yêu cầu hỗ trợ về kỹ thuật và các hình thức hỗ trợ khác, chúng tôi sử dụng thông tin đó để xác định hồ sơ của bạn và cung cấp cho bạn câu trả lời cho các câu hỏi của bạn. Ngoài ra, khi bạn gửi thông tin cho chúng tôi trong bối cảnh yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm gửi tệp lỗi, dữ liệu mẫu để tái tạo lỗi, Thông tin nhận dạng cá nhân có thể được đính kèm với thông tin được gửi. Xin lưu ý rằng bạn nên biết rằng việc truyền các tệp lỗi hoặc dữ liệu mẫu hoặc các tệp đính kèm khác có thể bao gồm thông tin bí mật cần được xóa trước khi truyền vì chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc vô tình tiết lộ thông tin bí mật đó. Khi bạn yêu cầu được đưa vào một trong các danh sách gửi thư của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ e-mail của bạn để gửi cho bạn các thư liên quan đến danh sách đó.

Tiết lộ Thông tin Nhận dạng Cá nhân

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho các bên thứ ba thích hợp để xử lý các giao dịch mà bạn thực hiện, bao gồm cả việc vận chuyển sản phẩm cho bạn và lập hóa đơn cho các giao dịch mua được thực hiện. Ví dụ về các bên thứ ba như vậy là các nhà cung cấp dịch vụ xử lý và thực hiện đơn đặt hàng và các công ty xử lý thẻ tín dụng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông tin Nhận dạng Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba nếu chúng tôi buộc phải làm như vậy theo luật hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để:

  • Tuân thủ các quy trình pháp lý như lệnh khám xét, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh tòa;
  • Bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi; hoặc
  • Bảo vệ chống lại việc lạm dụng hoặc sử dụng trái phép trang web của chúng tôi và / hoặc các sản phẩm phần mềm Mindarray. Chúng tôi không bao giờ cho người khác mượn, cho thuê hoặc bán Thông tin Nhận dạng Cá nhân của bạn.

Cookie

Chúng tôi có thể đặt và truy cập cookie trên máy tính của bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi đến trình duyệt của bạn từ máy chủ Web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie một cách hạn chế để theo dõi việc sử dụng trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin về việc sử dụng trang web của khách truy cập thông qua công nghệ cookie trên cơ sở ẩn danh và chỉ phân tích ở cấp độ tổng hợp. Điều này cho phép chúng tôi liên tục cải tiến trang web của mình để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng cookie phiên tạm thời để theo dõi tiến trình của bạn thông qua hệ thống xử lý đơn đặt hàng của chúng tôi, theo dõi thông tin như nội dung giỏ hàng và địa chỉ của bạn. Các cookie phiên này chỉ tồn tại trong suốt phiên trình duyệt của bạn.

Trang web của bên thứ ba

Trang web Mindarray Systems có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà chúng tôi không có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm liên quan đến nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật áp dụng cho bất kỳ trang web của bên thứ ba nào mà bạn truy cập. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho trang web của chúng tôi tại www.motadata.com. Xin lưu ý rằng tất cả các đơn đặt hàng thẻ tín dụng trực tuyến và qua điện thoại cho các sản phẩm phần mềm của Hệ thống Mindarray có thể được xử lý bởi bên thứ ba.

Thay đổi chính sách bảo mật

Mindarray Systems có thể sửa đổi chính sách này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên trang web của chúng tôi. Tất cả các điều khoản sửa đổi sẽ tự động có hiệu lực mà không cần thông báo thêm, 10 ngày sau khi chúng được đăng lần đầu tiên.