Đơn giản hóa ITOps thông qua Sản phẩm của chúng tôi

Motadata cung cấp khả năng quan sát thống nhất và nền tảng hoạt động CNTT tận dụng khả năng ML để giúp các nhóm CNTT có được khả năng hiển thị trong thời gian thực, phát hiện các điểm bất thường, tự động hóa việc bán vé và quản lý cơ sở hạ tầng CNTT tổng thể.

Siêu dữ liệu AIOps

Có được khả năng hiển thị đầy đủ trên cơ sở hạ tầng mạng, máy chủ và đám mây, bao gồm số liệu, nhật ký và dữ liệu lưu lượng truy cập trên quy mô lớn.

Thử miễn phí

Dịch vụ siêu dữ liệu

Đơn giản hóa việc cung cấp dịch vụ với tự động hóa quy trình làm việc, bot ảo, bàn dịch vụ, quản lý tài sản và quản lý bản vá.

Thử miễn phí

Hơn 5000+ doanh nghiệp tin tưởng Motadata

logo airtel
4.4 ra của 5
4.6 ra của 5

Siêu dữ liệu AIOps

Có được khả năng hiển thị đầy đủ trên cơ sở hạ tầng mạng, máy chủ và đám mây, bao gồm số liệu, nhật ký và dữ liệu lưu lượng truy cập trên quy mô lớn.

Thử miễn phí

Dịch vụ siêu dữ liệu

Đơn giản hóa việc cung cấp dịch vụ với tự động hóa quy trình làm việc, bot ảo, bàn dịch vụ, quản lý tài sản và quản lý bản vá.

Thử miễn phí