เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า Motadata ในทุกรูปแบบและทุกขนาด

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่องค์กรต่างๆ ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อจัดการกับกรณีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น

  • ทั้งหมด

โทรคมนาคม
มากกว่า 50 ตัวชี้วัดที่วิเคราะห์ต่ออุปกรณ์
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้
การดูแลสุขภาพ
มีการตรวจสอบและจัดการทรัพย์สินมากกว่า 1200 รายการ
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้
โทรคมนาคม
ข้อมูลบันทึกที่ประมวลผลมากกว่า 27 GB ต่อวัน
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้