समाचार

विभिन्न मिडिया आउटलेटहरूमा मोटाडाटाको पछिल्लो कभरेजको बारेमा पढ्नुहोस्।

GEC मिडिया समूह द्वारा कभर गरिएको मोटाडाटा
थप पढ्नुहोस्
नेटवर्क अनुगमन + लग प्रबंधन = एक विजयी संयोजन
थप पढ्नुहोस्
मोटाटाटा: आईटी परिचालन चुनौतीहरूको पूर्णताको लागि विस्तृत समाधान
थप पढ्नुहोस्
Motadata IT सेवा व्यवस्थापन (ITSM 2.0) प्लेटफर्म PinkVerify 2011 प्रमाणपत्र द्वारा सम्मानित...
थप पढ्नुहोस्
IOTM, ITSM र AIOPS अधिकतम ब्यापार प्रभावको लागि कसरी लाभान्वित गर्न सकिन्छ
थप पढ्नुहोस्
6 मुख्य कारणहरू किन तपाईंको IT सेवा डेस्कले ITAM आवश्यक गर्दछ
थप पढ्नुहोस्