Sự Kiện

Chúng tôi đang tạo ra những tiêu đề, phá vỡ những cơ sở mới, chia sẻ những hiểu biết quan trọng và nhận được các danh hiệu trong ngành. Hãy xem chúng tôi làm điều đó, từng bước một.

10-14 Tháng Mười 2022
5 ngày nổi bật của GITEX toàn cầu 2022!
12-13 Tháng Mười 2022
Chứng kiến ​​các Giải pháp ITOps tốt nhất đang hoạt động tại Sự kiện Trung tâm Dữ liệu Lớn nhất Châu Á, Singapore.
7-11 tháng 2022, XNUMX
Ngày hội công nghệ Châu Phi 2022