Privacybeleid

Verzameling, gebruik en openbaarmaking van algemene statistische informatie

Bij Mindarray respecteren we uw privacy. We doen er alles aan om het te beschermen met alle mogelijke middelen. In dit privacybeleid informeren we u over hoe we de informatie gebruiken die we van u verzamelen. De informatie hier verwijst naar twee soorten gegevens die we verzamelen: algemene statistische informatie en persoonlijke identificatiegegevens.

Verzameling en gebruik van persoonlijke identificatiegegevens

Naast het verzamelen van algemene statistische informatie, kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam, adres en e-mailadres, om ons in staat te stellen op uw verzoeken en behoeften te reageren. Informatie die redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren, wordt in dit beleid "Persoonlijke identificatiegegevens" genoemd. Als u bijvoorbeeld een dienst of transactie kiest waarvoor betaling vereist is, zoals het doen van een online aankoop of via andere middelen zoals een aankooporder, zullen we om persoonlijke identificatiegegevens vragen die nodig zijn voor betaling, facturering en/of verzending. Wanneer u een Mindarray-softwareproduct aanschaft, zullen we bovendien ook om productregistratiegegevens vragen, waaronder de naam van het gekochte product, evenals uw naam, adres en e-mailadres. Deze persoonlijke identificatiegegevens worden bewaard en van tijd tot tijd bijgewerkt om te voldoen aan onze voortdurende verplichtingen jegens u, zoals het verstrekken van kennisgevingen van nieuwe versies en het geven van ondersteuning per e-mail. Wanneer u onze webpagina's bezoekt door op een link in de Mindarray-software te klikken en ervoor kiest om een ​​licentie aan te schaffen, verzamelen wij bepaalde persoonlijke identificatiegegevens om uw aankoop- en gebruiksstatistieken te vergemakkelijken om op collectieve basis te analyseren hoe en in hoeverre bepaalde delen van de Mindarray wordt gebruikt. Wanneer u ons per e-mail, fax of telefoon persoonlijke identificatiegegevens verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u om technische en andere vormen van ondersteuning verzoekt, gebruiken we de informatie om uw gegevens te lokaliseren en u antwoorden op uw vragen te geven. Ook wanneer u informatie aan ons verstrekt in het kader van een technische ondersteuningsaanvraag, waaronder het verzenden van de foutbestanden, voorbeeldgegevens om de fout te reproduceren, kan persoonlijke identificatiegegevens worden toegevoegd aan de ingediende informatie. Houd er rekening mee dat u zich ervan bewust moet zijn dat het verzenden van de foutbestanden of voorbeeldgegevens of andere bijlagen vertrouwelijke informatie kan bevatten die voorafgaand aan de verzending moet worden verwijderd, aangezien we geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de onbedoelde daaropvolgende openbaarmaking van dergelijke vertrouwelijke informatie. Wanneer u vraagt ​​om op een van onze mailinglijsten te worden geplaatst, gebruiken we uw e-mailadres om u relevante berichten op die lijst te sturen.

Openbaarmaking van persoonlijke identificatiegegevens

We kunnen uw persoonlijke identificatiegegevens bekendmaken aan de juiste derde partijen om transacties die u initieert te verwerken, inclusief het verzenden van producten naar u en het factureren van gemaakte aankopen. Voorbeelden van dergelijke derde partijen zijn onze dienstverleners voor orderverwerking en -verwerking en creditcardverwerkingsbedrijven. We kunnen uw persoonlijke identificatiegegevens ook bekendmaken aan derden als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, of als we van mening zijn dat dergelijke actie nodig is om:

  • Voldoen aan juridische processen zoals een huiszoekingsbevel, dagvaarding of gerechtelijk bevel;
  • Bescherm onze rechten en eigendommen; of
  • Beschermen tegen misbruik of ongeoorloofd gebruik van onze website en/of Mindarray-softwareproducten. We lenen, verhuren of verkopen uw persoonlijke identificatiegegevens nooit aan anderen.

Cookies

We kunnen cookies op uw computer plaatsen en openen. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die vanaf een webserver naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. We gebruiken cookies op een beperkte manier om het gebruik op onze site bij te houden. We verzamelen informatie over het gebruik van de site door onze bezoekers door middel van cookietechnologie op anonieme basis en analyseren deze alleen op geaggregeerd niveau. Dit stelt ons in staat om onze website voortdurend te verbeteren om aan de behoeften van onze gebruikers te voldoen. Daarnaast kunnen we tijdelijke sessiecookies gebruiken om uw voortgang te volgen via ons orderverwerkingssysteem, waarbij we informatie bijhouden zoals de inhoud van uw winkelwagentje en adres. Deze sessiecookies bestaan ​​alleen voor de duur van uw browsersessie.

Websites van derden

De website van Mindarray Systems kan links bevatten naar websites van derden waarover wij geen controle of verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot inhoud, privacybeleid of praktijken. We raden u aan het privacybeleid te lezen dat van toepassing is op elke site van derden die u bezoekt. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze eigen website op www.motadata.com. Houd er rekening mee dat alle online en telefonische creditcardbestellingen voor softwareproducten van Mindarray Systems door een derde partij kunnen worden verwerkt.

Wijzigingen in het privacybeleid

Mindarray Systems kan dit beleid op elk moment wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op onze website te plaatsen. Alle gewijzigde voorwaarden worden automatisch van kracht zonder verdere kennisgeving, 10 dagen nadat ze voor het eerst zijn geplaatst.