Als organisatie zorgen we ervoor dat we van onze klanten leren en dat leren overdragen om een ​​beter product te bouwen. Dit is een continue cyclus die ons voorloopt op onze concurrenten.

In onze ervaring hebben we geconstateerd dat de Configuration Management Database (CMDB) is voor veel organisaties een onderwerp van fantasie of een nachtmerrie.

Dus, welke heeft uw organisatie? Fantasie of nachtmerrie.

Wat we kunnen zeggen is dat CMDB een waardevol hulpmiddel kan zijn als u vroeg begint en een strategie hebt voor wat u moet opnemen en hoe u dit kunt beheren.

CMDB en ITSM

Waarom zou uw organisatie om CMDB geven?

Een duidelijk voordeel dat we hebben waargenomen, is kostenbesparing door een beter gebruik van hardware- en softwareactiva.

Dit zijn de brede onderwerpen die in deze blog worden behandeld:

 1. Wat is een CMDB?
 2. Hoe is CMDB geëvolueerd?
 3. Hoe werkt CMDB?
 4. Wat zijn de voordelen van een CMDB?
 5. Uitdagingen bij het gebruik van een CMDB.
 6. CMDB's versus vermogensbeheer
 7. Waarom is CMDB cruciaal voor efficiënt vermogensbeheer?

1. Wat is een CMDB?

CMDB-diagram

CMDB is Configuration Management Database, dat vaak wordt aangeduid als het hart van elk ITSM-systeem.

Kort gezegd is een CMDB een opslagplaats die informatie opslaat over de componenten waaruit uw IT-infrastructuur bestaat. Deze componenten worden vaak CI's (configureerbare items) genoemd. Volgens ITIL is een CI elke asset die moet worden beheerd om IT-services te leveren.

Doorgaans bevat een CMDB een lijst met CI's, hun kenmerken en onderlinge relaties.

Een van de kernfuncties van een CMDB is het ondersteunen van servicemanagementprocessen, voornamelijk: incident-, probleem-, verandering-, vrijgave- en activabeheer.

2. Hoe is CMDB geëvolueerd?

Er was behoefte aan het bijhouden van informatie over configureerbare items die cruciaal waren voor de levering van IT-services. Dit is de reden waarom ITIL processen voor activabeheer en configuratiebeheer heeft bedacht. Als onderdeel van deze processen wordt de CI-informatie beheerd als een lijst met items, samen met hun relaties met elkaar.

CMDB's spelen nu een steeds grotere rol in bedrijven die Agile en DevOps omarmen, zodat mensen een omgeving kunnen hebben waar ze problemen in verband met probleem en verandering in realtime kunnen aanpakken.

De toekomst van CMDB is niet beperkt tot IT-activiteiten, maar zal ook een belangrijke rol spelen in bedrijfsactiviteiten.

3. Hoe werkt een CMDB?

Zoals eerder vermeld, is een CMDB een database. Wat het uniek maakt, is dat het informatie en relaties van CI's bevat, vaak weergegeven als lijsten.

De technische mogelijkheden die nodig zijn om dergelijke CI's te beheren, worden verzorgd door een configuratiebeheersysteem (CMS), een logisch datamodel dat meerdere CMDB's kan hebben.

In organisaties blijken CMDB's vaak onderdeel te zijn van een ITSM-oplossing, ondersteuning bieden voor activa- en configuratiebeheer.

CMDB biedt een gemeenschappelijke plaats om middelen en configureerbare items te bekijken en ermee te werken. De informatie wordt vaak gebruikt in combinatie met andere ITSM-processen (incident, probleem en verandering) om betekenisvolle relaties te creëren.

Gegevens in een CMDB worden ingevuld met behulp van zoek- en exporttools. In Motadata ServiceOps ITSM-platform ondersteunen we zowel agentless als agent-based discovery voor het vullen van de CMDB.

Vanwege de enorme hoeveelheid gegevens, in de vorm van rijen, hebben mensen zelden rechtstreeks toegang tot een CMDB. In Motadata ServiceOps ITSM kunnen gebruikers de rapportagemodule gebruiken om hun CMDB-gegevens zinvol in rapporten te organiseren.

4. Wat zijn de voordelen van het gebruik van een CMDB?

In het hele schema voor het beheer van IT-infrastructuur speelt een CMDB een belangrijke functie. Sommige van die functies zijn:

4.1 Een CMDB is een referentiepunt voor alle IT-middelen

Een CMDB is een centrale database van alle hardware- en softwareactiva die vragen beantwoordt als:

 • Welke soorten hardware heeft de organisatie?
 • Wat is het exacte gebruik van een bepaalde softwarelicentie?
 • Hoeveel versies zijn er van software?
 • Welke middelen worden toegewezen aan gebruikers die de organisatie hebben verlaten?

4.2 Een CMDB geeft zichtbaarheid en transparantie bij het beheer van IT-activa

IT-activa beheren

Een organisatie heeft de kenmerken van een organische entiteit, het groeit en is zeer complex. Met de groei wordt de IT-infrastructuur ook een uitdaging om bij te houden.

Door bij te houden wie wat bezit, de problemen waarmee elk bedrijfsmiddel te maken heeft en een risicobeoordeling uit te voeren door een duidelijk beeld te geven van het licentiegebruik, maakt een CMDB het leven van IT-beheerders een stuk eenvoudiger.

4.3 Met een CMDB kunnen wijzigingen in de IT-infrastructuur worden gevolgd

Zoals eerder besproken, bestaat een CMDB vaak als onderdeel van een ITSM-oplossing. In Motadata ServiceOps ITSM is wijzigingsbeheer nauw geïntegreerd met CMDB, waardoor wijzigingen kunnen worden gevolgd met behulp van het wijzigingsmodel.

4.4 CMDB-hulpmiddelen in het kennisbeheerproces

Robuust kennisbeheer vereist hoogwaardige gegevensinvoer. Met een goede CMDB is er voldoende data om oplossingen in de kennisbank te bouwen omdat:

 • Een CMDB heeft een relatierecord van alle activa met incident-, probleem- en veranderingsbeheer, waardoor de hoofdoorzaak van elk probleem kan worden geanalyseerd.
 • Het houdt een logboek bij van alle wijzigingen die in een bedrijfsmiddel zijn aangebracht, zodat technici slechte wijzigingen kunnen identificeren.
 • CMDB bewaart de eigendomsdetails van een activum zodat technici er gemakkelijk toegang toe hebben.

4.5 CMDB-hulpmiddelen bij ITSM-processen

Wanneer een ticket wordt gemaakt voor een activum, wordt dit doorgaans gekoppeld aan een CI-record in de CMDB. De vereniging blijft een cruciale rol spelen terwijl zij door problemen- en verandermanagement gaat.

5. Uitdagingen bij het gebruik van een CMDB

Hier zijn enkele uitdagingen van het hebben van een CMDB:

 • Gegevensaggregatie uit verschillende bronnen om een ​​CMDB te vullen kan kostbaar zijn.
 • Omdat een CMDB deel uitmaakt van een organisatie en organisaties de neiging hebben om te groeien en te veranderen, is het een uitdaging om de CMDB up-to-date te houden.
 • Alleen gegevens hebben is niet zinvol; men moet betekenis afleiden. Daarom wordt een CMDB vaak gebruikt in combinatie met andere tools zoals ITSM of een zelfstandige rapportagetool. Het hebben van meerdere tools kan de kosten aanzienlijk opdrijven. Gelukkig heeft Motadata ServiceOps ITSM ingebouwde rapportagetools die u kunt gebruiken om de CMDB te analyseren.

6. CMDB's versus vermogensbeheer

CMDB versus activabeheer

Praten over CMDB en vermogensbeheer roept veel verwarring op omdat deze twee termen conceptueel verwant zijn. Maar er zijn duidelijke verschillen.

CMDB concentreert zich op de informatie die wordt gebruikt om activa te beheren wanneer ze actief zijn binnen de IT-omgeving. Het omvat het identificeren van de componenten van een activum, waarvoor het wordt gebruikt en hoe het wordt geassocieerd met andere activa.

Terwijl Asset Management een reeks procedures is, zoals aankoopbeheer, hardware-activabeheer, softwarelicentiebeheer, contractbeheer, enz. Die worden gebruikt om de volledige levenscycli van activa te beheren, van aanschaf tot pensionering.

Het belangrijkste onderscheid tussen CMDB en activabeheer is dat CMDB activa opneemt als configuratie-items (CI's), terwijl activa in activabeheer individuele elementen zijn met een onderliggende financiële waarde voor een bedrijf.

Het doel van CMDB is om een ​​alomvattend en correct beeld te hebben van alle IT-middelen in een organisatie. Hierdoor kan de organisatie alle activa op één plek beheren in plaats van elk activum afzonderlijk te behandelen. Dit maakt CMDB een essentieel instrument bij het opstellen van een effectieve strategie voor vermogensbeheer.

7. Waarom is CMDB cruciaal voor efficiënt vermogensbeheer?

Aangezien CMDB alle gegevens van CI's opslaat, vertrouwen alle ITSM-componenten erop om alle aan activa gerelateerde informatie op te halen. Activabeheer is een van de ITSM-componenten waarvoor een CMDB vereist is om enkele van de volgende functies uit te voeren

 • Houd een logboek bij van alle wijzigingen die in een item zijn aangebracht.
 • Converteer inkooporders naar werkelijke activuminstanties.
 • Voer externe diagnose uit op een activum.
 • Houd activa stapsgewijs bij van aankoop tot verkoop.

Conclusie

Houd er altijd rekening mee dat CMDB en activabeheer specifieke rollen te spelen hebben, maar ze zijn ook onderling afhankelijk. Zonder de juiste CMDB kunt u niet beschikken over betrouwbaar activabeheer.

Nog steeds worstelen met vermogensbeheer? Tijd om over te schakelen naar Motadata ServiceOps ITSM dat u een complete ervaring voor activabeheer biedt. Probeer Motadata ServiceOps 30 dagen gratis uit.