Ongeveer 57% van de datalekken wordt toegeschreven aan slecht patchbeheer. Deze statistiek wijst duidelijk op de noodzaak van patchbeheer om de organisatie veilig te houden door beveiligingsproblemen te verminderen. Zonder de juiste patchbeheersoftware wordt het voor organisaties moeilijk om kritieke updates te identificeren.

Alleen het implementeren van een patchmanagementproces is voor geen enkele organisatie voldoende om het spel te winnen. Men moet ook de Key Performing Indicators (KPI) en Key Risk Indicators (KRI) definiëren om de effectiviteit van patchbeheer te volgen.

Om een ​​systeem effectief te beheren, moet u beschikken over key performance indicators (KPI's) om de voortgang bij te houden en verbeterpunten te identificeren. Het is een proces waarbij systeembeheerders software-updates en beveiligingspatches toepassen op systemen. Deze blogpost gaat in op enkele van de belangrijkste KPI's voor patchbeheer.

Door deze indicatoren te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw software up-to-date en veilig is. Van patch-implementatiesnelheden tot systeemkwetsbaarheden, lees verder voor meer informatie over wat u moet controleren.

Wat zijn KPI's voor Patch Management?

Een key performance indicator (KPI) is een meetbare waarde die aantoont hoe effectief een bedrijf de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen bereikt. Bedrijven gebruiken KPI's op meerdere niveaus om hun succes bij het bereiken van doelen te evalueren.

Op het hoogste niveau kunnen KPI's worden gebruikt om de algehele prestaties van het bedrijf te meten. Specifiek voor patchbeheer kunnen KPI's worden gebruikt om de effectiviteit van het patchbeheerproces te meten en verbeterpunten te identificeren.

Er zijn verschillende KPI's die kunnen worden gebruikt voor patchbeheer, maar enkele veelvoorkomende zijn:

  • Percentage kritieke patches toegepast binnen het opgegeven tijdsbestek
  • Percentage systemen dat voldoet aan het patchbeleid
  • Gemiddelde tijd om patches te implementeren
  • Aantal ongeplande storingen als gevolg van ontbrekende patches

Door deze KPI's bij te houden, kunnen bedrijven beter begrijpen hoe goed hun patchbeheerproces werkt en waar ze wijzigingen moeten aanbrengen.

Houd uw organisatie weg van kwetsbaarheden met de bekwame oplossing voor patchbeheer van Motadata
Beheer endpoints naadloos en verhoog de operationele efficiëntie door het volledige patchbeheerproces te automatiseren.

  • Automatisch eindpunten scannen
  • Automatisch downloaden en implementeren van patches op basis van specifieke criteria
  • Eindpunten centraal beheren

Neem de controle over uw patchbeheerproces!
Probeer Motadata ServiceOps Patch Manager 30 dagen gratis!

Enkele belangrijke KPI's die u moet meten voor patchbeheer

Patchbeheer is van cruciaal belang om uw systemen veilig te houden en soepel te laten werken. Door regelmatig patches toe te passen, kunt u beveiligingsproblemen dichten, bugs oplossen en de prestaties van uw systemen verbeteren.

Er zijn enkele key performance indicators (KPI's) die u kunt gebruiken om de effectiviteit van uw patchbeheerproces te meten. Deze KPI's helpen u gebieden te identificeren waar uw proces moet worden verbeterd, zodat u de nodige wijzigingen kunt aanbrengen.

1. Aantal aangebrachte patches

Om getuige te zijn van het succes van patchbeheer, is het van cruciaal belang om deze kritieke maatstaf te meten die u het aantal toegepaste patches geeft. Door het aantal toegepaste patches te berekenen, leert u de ontbrekende patches kennen, die problemen kunnen veroorzaken bij netwerkbeveiligingsschendingen. Een nauwkeurig aantal patches laat zien dat patchbeheer goed werkt, terwijl een laag toegepast aantal patches de kans op kwetsbaarheid vergroot.

2. Beveiligingsproblemen per maand gedicht

Deze KPI meet hoeveel beveiligingsproblemen maandelijks worden gedicht door het toepassen van patches. Een hoog getal geeft aan dat uw patchbeheerproces bekende beveiligingsproblemen effectief aanpakt. Een laag getal geeft aan dat er mogelijk hiaten in uw proces zijn of dat nieuwe kwetsbaarheden sneller worden geïntroduceerd dan dat ze kunnen worden gepatcht.

3. Percentage systemen gepatcht binnen 30 dagen

Deze KPI meet hoe snel systemen worden gepatcht zodra een nieuwe patch wordt uitgebracht. Een hoog percentage geeft aan dat systemen snel worden gepatcht. Een laag percentage duidt op vertragingen bij het toepassen van patches, waardoor systemen kwetsbaar kunnen worden voor aanvallen.

4. Aantal ongeplande downtime-gebeurtenissen per maand

Deze KPI meet hoe vaak systeemuitval optreedt als gevolg van patchactiviteiten. Een laag getal geeft aan dat patchen de bedrijfsvoering niet verstoort. Een hoog getal geeft aan dat patching verstoring veroorzaakt en mogelijk moet worden gepland tijdens minder drukke tijden of periodes van onderhoudsvensters.

5. Percentage kritieke kwetsbaarheden gepatcht binnen X dagen na release

Deze KPI meet het percentage kritieke kwetsbaarheden dat is gepatcht binnen een bepaald tijdsbestek nadat ze zijn aangekondigd. Kritieke kwetsbaarheden kunnen leiden tot datalekken of andere ernstige beveiligingsincidenten. Daarom is het essentieel om deze kwetsbaarheden zo snel mogelijk te patchen.

Door deze KPI's bij te houden, kunt u duidelijk zien hoe goed uw patchbeheerproces werkt. Als u gebieden ziet die verbetering behoeven, kunt u de nodige wijzigingen aanbrengen om ervoor te zorgen dat uw systeem volledig gepatcht en up-to-date is.

Conclusie

Patchbeheer is cruciaal voor het succes van elke organisatie, maar het kan even duren voordat u weet waar u moet beginnen als het om KPI's gaat. In dit artikel geven we enkele voorbeelden van KPI's die u kunt gebruiken om het succes van uw patchbeheerproces te meten.

Door deze KPI's bij te houden, identificeert u gebieden waar uw proces moet worden verbeterd en brengt u dienovereenkomstig wijzigingen aan. Met een robuust patchbeheerproces kunt u beveiligingsinbreuken voorkomen, naleving van branchevoorschriften garanderen en de algehele efficiëntie van uw organisatie verbeteren.

Verminder kwetsbaarheden en verhoog de productiviteit met Motadata's ServiceOps Patch Manager

Beheer kwetsbaarheden naadloos met Motadata's ServiceOps Patch Manager. Of u nu de beveiligingsrisico's wilt verminderen of de patchupdates wilt downloaden, onze oplossing biedt u uitzonderlijk Endpoint Management en versnelt uw Patching-activiteiten.

U krijgt ook een volledig inzicht in de algehele systeemstatus, wat zal helpen bij het verbeteren van de productiviteit van uw organisatie.

Beperk beveiligingsrisico's, houd u aan nalevingsnormen en ervaar het gemak van het beheren van updates met Motadata Patch Manager.