ITAM en ITSM zijn twee van de meest voorkomende termen die in het ITOps-domein worden gebruikt. De use cases en werkwijzen zijn echter totaal verschillend.  

Dit zijn twee manieren om de IT-activiteiten van een organisatie te beheren, waarbij de nadruk ligt op twee verschillende aspecten: de ene is gericht op het beheer van alle hardware- en softwareactiva en de andere is gericht op het zo efficiënt mogelijk leveren van IT-services.  

Bij het implementeren van deze twee methoden moeten IT-managers het verschil tussen de twee kennen om hun onderlinge afhankelijkheden te benutten en de best mogelijke eindgebruikerservaring te bieden.  

Wat is ITAM?

IT-activabeheer (ITAM) is het proces van het beheren en begrijpen van de IT-middelen van een organisatie. Het helpt organisaties bij het verbeteren van IT-investeringen, implementatie, gebruik en winstgevendheid.  

De reikwijdte van ITAM omvat alle hardware, software, datacenterinfrastructuur (zoals stroom en koeling), netwerken (zowel bedraad als draadloos), beveiligingsapparatuur (zoals firewalls), mobiele apparaten (inclusief smartphones), servers, opslagapparatuur, computers , randapparatuur zoals printers en kopieerapparaten, netwerkbekabelingsapparatuur zoals patchpanelen en switches.  

IT-activabeheer heeft tot doel de IT-middelen in stand te houden door ervoor te zorgen dat ze niet te veel of te weinig worden gebruikt. ITAM kan verder worden onderverdeeld in twee kernfuncties: Hardware Asset Management en Software Asset Management.  

Hardware Asset Management  

Naarmate bedrijven groeien en uitbreiden, neemt het aantal IT-middelen in de organisatie toe. Het beheren en optimaliseren van veel activa en hun levenscyclus kan een uitdaging zijn om te realiseren.  

Hardware asset management is een subset van ITAM die tot doel heeft een inventaris te maken van alle fysieke IT-assets samen met hun configuratiedetails, die wordt gebruikt om de levenscyclus van activa te beheren.  

Hardware asset management helpt ondernemingen bij het inventariseren van alle configuratiegegevens die worden gebruikt bij het diagnosticeren van een probleem. Afgezien hiervan helpt het bij het beheren van gevoelige gegevens en recyclingproblemen tijdens het weggooien van activa.  

Software Asset Management  

Software Asset Management is primair gericht op het maximaliseren van het investeringsrendement van de software assets. De bedrijven kunnen de softwarelicenties op de juiste manier gebruiken met licentieconformiteit aan boord. De licentie-compliance zorgt ervoor dat het bedrijf een juiste officiële licentie heeft voor elke software die ze bezitten en elimineert juridische geschillen.  

Software Asset Management houdt teams op de hoogte van de vervaldata van software en helpt hen beslissingen te nemen over de vereisten en het gebruik. Het maakt interne audits mogelijk om beleidsschendingen, mogelijke workflowproblemen en beveiligingsinbreuken te identificeren.  

Wat is ITSM?

IT-servicemanagement is het proces van het plannen, implementeren, exploiteren en optimaliseren van IT-services binnen een organisatie om de bedrijfsvoering in stand te houden.  

Het belangrijkste doel van IT-servicemanagement is het bieden van een stabiele en veilige IT-omgeving voor medewerkers en bedrijfsgegevens. Dit wordt bereikt door een aantal initiatieven, waaronder:  

  • Verbeter de beschikbaarheid van diensten.  
  • Verbeter de prestaties van diensten.  
  • Houd bij hoeveel het kost om deze services uit te voeren.  
  • Bied de benodigde tools voor mensen in de organisatie die verantwoordelijk zijn voor het implementeren en beheren van deze services.  

Onder ITSM vallen tal van processen. Een paar van hen zijn zoals hieronder.  

Incident Management  

Incidentmanagement is een aanpak voor het leveren van een hoogwaardige reactie op een probleem of incident. Het doel van de incidentbeheeraanpak is om de onderliggende oorzaak van incidenten weg te nemen en de frequentie en impact ervan op servicegebruikers te verminderen. Dit omvat het beslissen hoe te reageren op serviceverzoeken van klanten, al dan niet gerelateerd aan incidenten.  

Probleembeheer  

Het is een reeks processen en procedures om problemen die optreden bij een IT-service te identificeren, analyseren en oplossen. Het proces begint wanneer een gebruiker een probleem met een IT-dienst of systeem meldt bij een probleembeheerder. De probleemmanager analyseert het gemelde probleem en werkt aan hoe het kan worden opgelost. Als er geen oplossing is, wordt deze geëscaleerd naar andere probleemmanagers voor overleg. Ten slotte, als het probleem niet kan worden opgelost, zal het ondersteuningsteam proberen het effect ervan te verminderen totdat het kan worden opgelost in toekomstige updates of patches.  

ITAM en ITSM: Samenwerken  

ITAM en ITSM moeten naast elkaar bestaan ​​omdat ze elkaar aanvullen. ITAM biedt een database met alle hardware en software en de configuratiedetails die de basis vormen om een ​​context te bouwen tijdens het oplossen van een probleem/incident. ITAM voltooit het levenscyclusproces van incidenten dat resulteert in een snellere identificatie van de oorzaak en dus een betere MTTR. Dit is de reden waarom de meeste moderne ITSM-tools zoals Motadata ServiceOps een diepe integratie bieden tussen ITAM en de servicedesk.