ITIL პროცესების როლი

საწარმოთა უმრავლესობა თვლის, რომ მათი თანამშრომლები, შესაძლებლობები, ტექნოლოგიები და პროცესები მათი აქტივებია. ახლა, ეს აქტივები ეხმარება მხარდაჭერას და საბოლოოდ შეასრულოს ორგანიზაციის მისია და ხედვა. IT პროდუქტებისა და სერვისების რესურსებისა და შესაძლებლობების ეფექტურად და შესაბამისობაში გაყვანა დაგეხმარებათ მიზნობრივი ბაზრების ბიზნეს ღირებულების შესაქმნელად.

ახლა, აქ იწყება ITL პროცესები. ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის ბიბლიოთეკა (ITIL) არის ყველაზე ფართოდ მიღებული მსოფლიოში მიდგომა ITSM– ს მიმართ. იგი ეხმარება ორგანიზაციებსა და ინდივიდებს ბიზნესის რეფორმირებაში, ზრდასა და ტრანსფორმაციაში.

ITIL ჩარჩოს საბოლოო მიზანი

ამ პროცესების საბოლოო მიზანი არის IT მიწოდების გაუმჯობესება და ბიზნეს სერვისების მხარდაჭერა. საუბარია არა მხოლოდ პროცესების მენეჯმენტზე, არამედ ხაზს უსვამს პროცესების, ადამიანებისა და ტექნოლოგიების შესაძლებლობების გაუმჯობესებას, მომხმარებლებისა და თანამშრომლების ჩათვლით.

ITIL– ის ჩარჩოების მიღებამ შეიძლება ჩაითვალოს კიბერუსაფრთხოების, DevOps– ის, კიბერ – გამძლეობის წარმატებისა და ა.შ.

ITIL– ის უპირატესობები & ITSM

ITSM- ისთვის ITIL ჩარჩოზე მიღების ორგანიზაციული უპირატესობები მოიცავს:

  • ბიზნესის უთანხმოება IT- სთან
  • მომხმარებლის ან საბოლოო მომხმარებლის კმაყოფილება
  • გაუმჯობესდა IT სერვისის მიწოდება
  • შეამცირეთ ბიზნესის ხარჯები რესურსების უკეთ გამოყენების გზით
  • IT აქტივების ხილვადობა და მასთან დაკავშირებული ხარჯები
  • მომსახურების გაუქმების შემცირება
  • IT სერვისული გარემოს სტაბილიზაცია
  • ბიზნესის უწყვეტობის შენარჩუნება

რომ შევაჯამოთ, მთავარი სარგებელი რეალურად მდგომარეობს IT პროცესების სასურველ ბიზნეს შედეგთან შესაბამისობაში. ახლა ასევე მნიშვნელოვანია IT სერვისების მენეჯმენტის (ITSM) შესაქმნელად ჩარჩოსა და საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა, ჩვენ გვაქვს სტატია ამის შესახებ, სადაც ხაზგასმულია როგორ განაახლებს ITSM ITOM-ს.

ურთიერთობა ITIL- სა და ITSM- ს შორის

ინფორმაციული ტექნოლოგიის ინფრასტრუქტურის ბიბლიოთეკის (ITIL) პოპულარობა გარკვეულწილად არის მიზეზი იმისა, რომ მომხმარებლებისთვის ITIL- ისა და ITSM- ის გარჩევა ასე გაუგებარია. ITIL არის დე ფაქტო ITSM ჩარჩო. ITIL ეხება დოკუმენტების ჯგუფს, რომელიც უზრუნველყოფს ჩარჩოს და საუკეთესო პრაქტიკის კომპლექსს IT სერვისის ეფექტური მართვის (ITSM) შექმნისთვის. შეიძლება არსებობდეს შემთხვევები, როდესაც თქვენ შეგიძლიათ თავი დააღწიოთ ორი ტერმინის ნაცვლად გამოყენებას. ITIL განასახიერებს ყველაფერს ზემოთ მოცემულ ITSM განმარტებაში. მარტივად რომ ვთქვათ, ITIL განსაზღვრავს "როგორ", ხოლო ITSM განსაზღვრავს "რა".

ITSM- ის სწორი ინსტრუმენტის არჩევა

Motadata-ს IT სერვისების მენეჯმენტის პლატფორმა მარტივი გამოსაყენებელია, მარტივი დასაყენებლად და აქვს ყველაფერი, რაც გჭირდებათ თქვენი დამხმარე დაფის/სერვისის მაგიდის IT სერვისის მართვისთვის. ITIL V3 Compliant IT Service Management (ITSM) პროგრამული უზრუნველყოფა აწყობს ინფორმაციას, ავტომატიზირებს მხარდაჭერის სამუშაო პროცესს, გამორიცხავს სახელმძღვანელოს/უკანასკნელ სირთულეებს და ხელს უწყობს თვითმომსახურებას მაქსიმალური პროდუქტიულობისთვის და მომხმარებლის უმაღლესი გამოცდილებისთვის. მან მიიღო PinkVERIFY 2011 სერთიფიკატი ინციდენტების მართვის, პრობლემების მართვისა და მოთხოვნის შესრულებისთვის ITIL პროცესებისთვის.

პლატფორმა მკვეთრად ამცირებს შემომავალი ბილეთების რაოდენობას, ხელს უწყობს ცენტრალიზებული ცოდნის ბაზის შექმნას, ამსუბუქებს მრავალჯერადი აქტივების მართვის სირთულეს, აძლევს ტექნიკოსებს დისტანციურად დაპატარავებას პატჩებს, აკმაყოფილებს აუდიტის მოთხოვნებს და მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს IT სერვისების სამუშაო მაგიდის მუშაობას.